Cho hàm số y = ((x + 2))((x - 3)) có đồ thị ( C ). Có bao nhiêu tiêu điểm M thuộc ( C ) sao cho khoảng cách từ điểm M đến tiệm cận ngang bằng 5 lần khoảng cách từ điểm M đến tiệm cận đứng.


Câu 982 Vận dụng

Cho hàm số $y = \dfrac{{x + 2}}{{x - 3}}$ có đồ thị $\left( C \right)$. Có bao nhiêu tiêu điểm $M$ thuộc $\left( C \right)$ sao cho khoảng cách từ điểm $M$ đến tiệm cận ngang bằng $5$ lần khoảng cách từ điểm $M$ đến tiệm cận đứng.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Gọi $M\left( {{x_0};{y_0}} \right)$ thuộc đồ thị hàm số $\left( C \right)$.

Xác định các đường tiệm cận đứng, ngang của đồ thị hàm số.

Khoảng cách từ điểm $M\left( {{x_0};{y_0}} \right)$ đến đường thẳng $ax + by + c = 0$$d = \dfrac{{\left| {a{x_0} + b{y_0} + c} \right|}}{{\sqrt {{a^2} + {b^2}} }}$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.