Choose the best answer.Listen! I think someone _______ (knock) at the door.


Câu 98223 Nhận biết

Choose the best answer.

Listen! I think someone _______ (knock) at the door.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dấu hiệu: Động từ “Listen!”(nghe kìa) => Dùng thì hiện tại tiếp diễn

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.