I was born in ________ warm family. My parents are both ________ teachers of English. So, I am good at ________ English.


Câu 98317 Vận dụng

I was born in ________ warm family. My parents are both ________ teachers of English. So, I am good at ________ English.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.