Lee, my classmate, comes from ________ Philippines. He not only plays ________ football very well but also is good at ________ mathematics.


Câu 98323 Vận dụng

Lee, my classmate, comes from ________ Philippines. He not only plays ________ football very well but also is good at ________ mathematics.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.