Choose the best answer. It is necessary that children ________by their parents.


Câu 98330 Thông hiểu

Choose the best answer.

It is necessary that children ________by their parents.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu giả định

Cấu trúc; It+ be + adj +that + S + be + V3/ P.P

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.