Choose the best answer. The doctor suggested that his patient______.


Câu 98332 Nhận biết

Choose the best answer.

The doctor suggested that his patient______.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu giả định

Cấu trúc: S+ V (advise, require, demand…) that + S + V nguyên thể

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.