Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. It is necessary that the problem _______solved right away.


Câu 98337 Thông hiểu

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

It is necessary that the problem _______solved right away.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.