Vật (AB = 10cm ) là một đoạn thẳng song song với trục chính của một thấu kính hội tụ mỏng tiêu cự (f = 20cm ). B gần thấu kính và cách thấu kính (30cm ). Khoảng cách (AB ) tới trục chính của thấu kính là (h = 3cm ). Độ lớn của ảnh là:


Câu 9835 Vận dụng

Vật \(AB = 10cm\) là một đoạn thẳng song song với trục chính của một thấu kính hội tụ mỏng tiêu cự \(f = 20cm\). B gần thấu kính và cách thấu kính \(30cm\). Khoảng cách \(AB\) tới trục chính của thấu kính là \(h = 3cm\). Độ lớn của ảnh là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+  Vẽ ảnh của vật qua thấu kính

+ Sử dụng công thức thấu kính: \(\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}}\)

+ Sử dụng công thức tính hệ số phóng đại: \(k =  - \frac{{d'}}{d}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.