Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.It's 10 o'clock in the morning. Sarah ______ in her room. She ______ her homework.


Câu 98450 Thông hiểu

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.

It's 10 o'clock in the morning. Sarah ______ in her room. She ______ her homework.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.