Choose the best answer to fill in the blank.My brothers_______ my clothes without asking me, which ______ me angry. 


Câu 98455 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

My brothers_______ my clothes without asking me, which ______ me angry. 


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.