Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. She ___________with her friend all day.


Câu 98507 Thông hiểu

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.

She ___________with her friend all day.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.