Hai thấu kính được ghép đồng trục, thấu kính ((L_1) ) có tiêu cự ((f_1) = ( rm( ))10( rm( ))cm ), thấu kính ((L_2) ) có tiêu cự ((f_2) =  - ( rm( ))10( rm( ))cm ). Khoảng cách giữa hai kính là (a( rm( )) = ( rm( ))40( rm( ))cm ). Phía ngoài hệ, trước ((L_1) ) có vật sáng AB vuông góc với trục chính hệ thấu kính tại A, cách ((L_1) )   (15cm ). Ảnh cuối cùng qua hệ là


Câu 9851 Vận dụng cao

Hai thấu kính được ghép đồng trục, thấu kính \({L_1}\) có tiêu cự \({f_1} = {\rm{ }}10{\rm{ }}cm\), thấu kính \({L_2}\) có tiêu cự \({f_2} =  - {\rm{ }}10{\rm{ }}cm\). Khoảng cách giữa hai kính là \(a{\rm{ }} = {\rm{ }}40{\rm{ }}cm\). Phía ngoài hệ, trước \({L_1}\) có vật sáng AB vuông góc với trục chính hệ thấu kính tại A, cách \({L_1}\)  \(15cm\). Ảnh cuối cùng qua hệ là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vẽ ảnh của vật qua hai thấu kính

+ Sử dụng công thức thấu kính: \(\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{d} + \dfrac{1}{{d'}}\)

+ Sử dụng biểu thức xác định hệ số phóng đại: \(k =  - \dfrac{{d'}}{d} = \dfrac{{A'B'}}{{AB}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.