Một vật (AB ) được đặt cách thấu kính một khoảng (d ) qua thấu kính thu được ảnh (A'B' ) cách thấu kính một khoảng (d' ). Biết (d.d' < 0 ), ảnh (A'B' ) có tính chất:


Câu 9859 Thông hiểu

Một vật \(AB\) được đặt cách thấu kính một khoảng \(d\) qua thấu kính thu được ảnh \(A'B'\) cách thấu kính một khoảng \(d'\). Biết \(d.d' < 0\), ảnh \(A'B'\) có tính chất:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức tính độ phóng đại ảnh của vật qua thấu kính và tính chất ảnh - vật: \(k =  - \frac{{d'}}{d}\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.