Chọn phương án đúng. Một vật (AB ) cách  thấu kính đoạn (d ) qua thấu kính cho ảnh cách thấu kính một đoạn (d' ). Khoảng cách vật và ảnh (L = <=ft| (d + d') right| ) . Khi đó?


Câu 9864 Thông hiểu

Chọn phương án đúng. Một vật \(AB\) cách  thấu kính đoạn \(d\) qua thấu kính cho ảnh cách thấu kính một đoạn \(d'\). Khoảng cách vật và ảnh \(L = \left| {d + d'} \right|\) . Khi đó?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.