“Lúc 15 giờ 30 phút hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 5, cách Hải Dương 10 km”. Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì?


Câu 9874 Thông hiểu

“Lúc $15$ giờ $30$ phút hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ $5$, cách Hải Dương $10$ km”. Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...