Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào đúng?


Câu 9885 Thông hiểu

Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào đúng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng tính chất tương đối của chuyển động cơ

Xem lời giải

...