Đọc bài ca dao sau: “Một trăm thứ than, than thân là than không ai quạt. Một trăm thứ bạc, bạc tình bán chẳng ai mua.” (Ca dao) “Than” và “bạc” ở câu trên được sử dụng biện pháp tu từ gì?


Câu 98882 Vận dụng

Đọc bài ca dao sau:

“Một trăm thứ than, than thân là than không ai quạt.

Một trăm thứ bạc, bạc tình bán chẳng ai mua.”

(Ca dao)

“Than” và “bạc” ở câu trên được sử dụng biện pháp tu từ gì?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết về các biện pháp tu từ.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.