Xác định các biện pháp tu từ được sử dụng trong câu sau: a) Có tài mà cậy chi tài Chữ tài liền với chữ tai một vần. b) Trẻ em như búp trên cành Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan. c) Trâu ơi ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.


Câu 98887 Vận dụng

Xác định các biện pháp tu từ được sử dụng trong câu sau:

a) Có tài mà cậy chi tài

Chữ tài liền với chữ tai một vần.

b) Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan.

c) Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Em xem lại lí thuyết về các biện pháp tu từ.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.