Đặc tính nào là của chất đa tinh thể?


Câu 9961 Thông hiểu

Đặc tính nào là của chất đa tinh thể?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...