Choose the underlined word/ phrase which is INCORRECT. They wished that time will be turned back so that they could go kite-flying with other kids.


Câu 99671 Vận dụng

Choose the underlined word/ phrase which is INCORRECT.

They wished that time will be turned back so that they could go kite-flying with other kids.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.