Choose the underlined word/ phrase which is INCORRECT. I have a lot of work to do. I wish I have more time


Câu 99674 Nhận biết

Choose the underlined word/ phrase which is INCORRECT.

have a lot of work to do. I wish I have more time


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Câu điều kiện loại 2 (mong ước điều không có thật ở hiện tại)

S + wish + S + V-ed

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.