Cho hình bình hành (ABEF ). Gọi (O ) là giao điểm của (AE ) và (BF ). Trong các khẳng định sau: 1. (E ) và (A ) đối xứng nhau qua (O ). 2. (B ) và (F ) đối xứng nhau qua (O ). 3. (E ) và (F ) đối xứng nhau qua (O ). 4. (AB ) và EF đối xứng nhau qua (O ). Có bao nhiêu  khẳng định đúng ?


Câu 9971 Nhận biết

Cho hình bình hành \(ABEF\). Gọi \(O\) là giao điểm của \(AE\) và \(BF\). Trong các khẳng định sau:

1. \(E\) và \(A\) đối xứng nhau qua \(O\).

2. \(B\) và \(F\) đối xứng nhau qua \(O\).

3. \(E\) và \(F\) đối xứng nhau qua \(O\).

4. \(AB\) và $EF$ đối xứng nhau qua \(O\).

Có bao nhiêu  khẳng định đúng ?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Đối xứng tâm Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.