Tam giác (ABC ) đối xứng với tam giác (A'B'C' ) qua (O ). Biết chu vi của tam giác (A'B'C' )là (32 ,cm ). Chu vi của tam giác (ABC ) là :


Câu 9972 Thông hiểu

Tam giác \(ABC\) đối xứng với tam giác \(A'B'C'\) qua \(O\). Biết chu vi của tam giác \(A'B'C'\)là \(32\,cm\). Chu vi của tam giác \(ABC\) là :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng  chú ý về hai hình đối xứng với nhau qua một điểm.

“Nếu hai đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau.”

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Đối xứng tâm Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.