Cho tam giác (ABC ), trong đó (AB = 15cm, ,BC = 12cm ). Vẽ hình đối xứng với tam giác (ABC ) qua trung điểm của cạnh (AC ). Chu vi của tứ giác tạo thành là:


Câu 9973 Thông hiểu

Cho tam giác \(ABC\), trong đó \(AB = 15cm,\,BC = 12cm\). Vẽ hình đối xứng với tam giác \(ABC\) qua trung điểm của cạnh \(AC\). Chu vi của tứ giác tạo thành là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng  chú ý: “Nếu hai đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau.”

để tìm các cặp cạnh bằng nhau từ đó suy ra chu vi tứ giác.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Đối xứng tâm Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.