Hãy chọn câu đúng. Cho hình bình hành (ABCD ). Lấy điểm (E ) thuộc tia đối của tia (AD ) sao cho (AD = AE ), lấy (F ) thuộc tia đối của tia (CD ) sao cho (CD = CF ). Hình bình hành (ABCD ) có thêm  điều kiện gì để (E ) đối xứng với (F ) qua đường thẳng (DB ) ?


Câu 9974 Thông hiểu

Hãy chọn câu đúng. Cho hình bình hành \(ABCD\). Lấy điểm \(E\) thuộc tia đối của tia \(AD\) sao cho \(AD = AE\), lấy \(F\) thuộc tia đối của tia \(CD\) sao cho \(CD = CF\). Hình bình hành \(ABCD\) có thêm  điều kiện gì để \(E\) đối xứng với \(F\) qua đường thẳng \(DB\) ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1:  Sử dụng  tính chất hình bình hành và đường trung bình của tam giác để suy ra \(E\) đối xứng với \(F\) qua điểm \(B\) .

Bước 2: Để \(E\) đối xứng với \(F\) qua đường thẳng \(BD\)  ta cần thêm điều kiện \(EF \bot BD\) từ đó suy ra điều kiện của hình bình hành \(ABCD\) .

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Đối xứng tâm Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.