Cho tam giác (ABC ), đường cao (AH ), trong đó (BC = 18 ,cm,AH = 3 ,cm ). Vẽ hình đối xứng với tam giác (ABC )qua trung điểm của cạnh (BC ). Diện tích của tam giác tạo thành là:.


Câu 9975 Vận dụng

Cho tam giác \(ABC\), đường cao \(AH\), trong đó \(BC = 18\,cm,AH = 3\,cm\). Vẽ hình đối xứng với tam giác \(ABC\)qua trung điểm của cạnh \(BC\). Diện tích của tam giác tạo thành là:.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng  chú ý: “Nếu hai đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau.”

từ đó suy ra diện tích tam  giác.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Đối xứng tâm Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.