Cho hình bình hành ABCD có tâm đối xứng là O , E là điểm bất kỳ  trên đoạn OD. Gọi F là điểm đối xứng của điểm C qua E .

Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm đối xứng là $O$ , $E$ là điểm bất kỳ  trên đoạn $OD.$ Gọi $F$ là điểm đối xứng của điểm $C$ qua $E$ .


Câu 9978 Vận dụng

Tứ giác \(ODFA\) là hình gì?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng  tính chất đường trung bình của tam giác để suy ra các cặp cạnh song song, từ đó có \(ODFA\) là hình thang

Xem lời giải


Câu 9977 Vận dụng

Xác định vị trí điểm $E$ trên $OD$ để hình thang $ODFA$ là hình bình hành.       


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Để hình thang \(ODFA\) là hình bình hành thì ta cần \(OD = AF\) từ đó suy ra vị trí điểm \(E\) trên \(OD\) .

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Đối xứng tâm Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.