Cho (C) là đồ thị hàm số y = ((x + 1))((x - 2)). Tìm các điểm trên (C) sao cho tổng khoảng cách từ điểm đó đến 2 tiệm cận là nhỏ nhất:


Câu 998 Vận dụng cao

Cho $(C)$ là đồ thị hàm số $y = \dfrac{{x + 1}}{{x - 2}}$. Tìm các điểm trên $(C)$ sao cho tổng khoảng cách từ điểm đó đến 2 tiệm cận là nhỏ nhất:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Gọi điểm $M$ có tọa độ thỏa mãn phương trình hàm số.

- Tìm phương trình hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số.

- Sử dụng công thức tính khoảng cách để tính tổng khoảng cách của điểm $M$ đến hai tiệm cận.

- Tìm GTNN của biểu thức ở trên, từ đó suy ra $m$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.