Choose the best answer.The party_____we went to wasn't very enjoyable.


Câu 99818 Nhận biết

Choose the best answer.

The party_____we went to wasn't very enjoyable.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phương pháp:

Đại từ quan hệ thay thế cho từ chỉ vật “the party”

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.