Choose the best answer.This is an awful film. It is the worst_______I have ever seen.


Câu 99823 Thông hiểu

Choose the best answer.

This is an awful film. It is the worst_______I have ever seen.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Phương pháp:

Đại từ quan hệ thay thế cho từ chỉ vật “an awful film”

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.