Choose the best answer.They are looking for the man and his dog ____ have lost the way in the forest.


Câu 99826 Thông hiểu

Choose the best answer.

They are looking for the man and his dog ____ have lost the way in the forest.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Phương pháp:

Đại từ quan hệ thay thế cho từ chỉ cả người và vật “the man and his dog”

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.