Choose the best answer.The Smiths, _____ house was destroyed in the explosion, were given rooms in the hotel.


Câu 99827 Thông hiểu

Choose the best answer.

The Smiths, _____ house was destroyed in the explosion, were given rooms in the hotel.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Phương pháp:

Đại từ quan hệ sở hữu thay thế cho từ chỉ người “The Smiths”

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.