Choose the best answer.John, who is my friend, has studied English for ten years. => John, ________ , has studied English for ten years.


Câu 99831 Vận dụng

Choose the best answer.

John, who is my friend, has studied English for ten years.

=> John, ________ , has studied English for ten years.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.