Choose the best answer.She is the only student who gets the best mark in my class. => She is the only student __________ the best mark in my class.


Câu 99832 Vận dụng

Choose the best answer.

She is the only student who gets the best mark in my class.

=> She is the only student __________ the best mark in my class.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.