Choose the best answer.The last student that was interviewed was Tom. => The last student _______.


Câu 99833 Vận dụng

Choose the best answer.

The last student that was interviewed was Tom.

=> The last student _______.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phương pháp:

Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng động từ nguyên mẫu thành “to be Ved/V3”

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.