Choose the best answer.My brother, who met you yesterday, works for a big firm. => My brother, _______, works for a big firm.


Câu 99834 Vận dụng

Choose the best answer.

My brother, who met you yesterday, works for a big firm.

=> My brother, _______, works for a big firm.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Phương pháp:

Động từ sau đại từ quan hệ “met” ở dạng chủ động nên rút về dạng V-ing

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.