Find one error in each of the following sentences (A, B, C or D) France, where is a very beautiful country, has many tourist attractions.   


Câu 99835 Thông hiểu

Find one error in each of the following sentences (A, B, C or D)

France, where is a very beautiful country, has many tourist attractions.   


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Mệnh đề quan hệ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.