Choose the best answer to complete the sentence.The envelop _____ on the table has no stamp on it.


Câu 99854 Vận dụng

Choose the best answer to complete the sentence.

The envelop _____ on the table has no stamp on it.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ ở thể chủ động, ta chỉ cần dùng cụm hiện tại phân từ (V-ing) để thay thế cho mệnh đề đó.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.