Choose the best answer to complete the sentence.The students don't know how to complete the assignments ______ by the teacher yesterday.


Câu 99856 Nhận biết

Choose the best answer to complete the sentence.

The students don't know how to complete the assignments ______ by the teacher yesterday.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động, ta chỉ cần dùng cụm quá khứ phân từ (Ved/ V3) để thay thế cho mệnh đề đó.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.