Choose the best answer to complete the sentence.Tieu Vy is the most beautiful girl _____ the Vietnam Beauty contest.


Câu 99858 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

Tieu Vy is the most beautiful girl _____ the Vietnam Beauty contest.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

- Mệnh đề quan hệ ở thể chủ động

- Danh từ đứng trước mệnh đề quan hệ có cụm “the most beautiful” (dạng so sánh nhất) bổ nghĩa

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.