Choose the best answer to complete the sentence.The last person _____ the room should turn off the lights.


Câu 99859 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

The last person _____ the room should turn off the lights.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

- Danh từ đứng trước mệnh đề quan hệ có từ “the last” (số thứ tự) bổ nghĩa

- Mệnh đề quan hệ ở thể chủ động

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.