Choose the best answer to complete the sentence.Two men ________ told everyone exactly what they thought of her.


Câu 99861 Vận dụng

Choose the best answer to complete the sentence.

Two men ________ told everyone exactly what they thought of her.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ
 
Động từ chính trong câu là “told” => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho chủ từ “Two men”.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.