Choose the best answer to complete the sentence.One of the girls________in that company caused an accident.


Câu 99863 Vận dụng

Choose the best answer to complete the sentence.

One of the girls________in that company caused an accident.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Động từ chính trong câu là “caused” => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho cụm từ “the girls”.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.