Choose the best answer which has the same meaning to the given one,I have some homework. I must do them tonight.


Câu 99872 Thông hiểu

Choose the best answer which has the same meaning to the given one,

I have some homework. I must do them tonight.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.