Choose the best answer which has the same meaning to the given one.Mrs. Brooks is an experienced teacher. I have great respect for her.


Câu 99873 Thông hiểu

Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

Mrs. Brooks is an experienced teacher. I have great respect for her.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.