Choose the best answer which has the same meaning to the given one.I don’t remember the man. You said you met him at the canteen last week.


Câu 99876 Thông hiểu

Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

I don’t remember the man. You said you met him at the canteen last week.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ xác định

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.