Choose the best answer which has the same meaning to the given one.The most beautiful girl lives in a city. I like her long hair very much.


Câu 99877 Thông hiểu

Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

The most beautiful girl lives in a city. I like her long hair very much.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.