Choose the best answer which has the same meaning to the given one.They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.


Câu 99878 Thông hiểu

Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.