Hệ thống bài tập Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán được Vungoi.vn chọn lọc với các dạng bài tập phong phú giúp con củng cố kiến thức về các số có hai chữ số, tính cộng, trừ số tròn chục trong phạm vi 100, biết cách giải, trình bày bài giải bài toán có một phép cộng và nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hình.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập về Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán có đáp án, lời giải chi tiết với phương pháp giải giúp con thành thạo các dạng toán về các số có hai chữ số, đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng; đơn vị xăng-ti-mét; giải bài toán có lời văn.

Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.