Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian môn Toán lớp 1 là chương cuối cùng trong năm học lớp 1. Trong chương này các con sẽ được học về các số có hai chữ số; củng cố cách giải và trình bày các bài toán đố có một phép tính; làm quen về các ngày trong tuần và tổng hợp lại kiến thức đã học trong suốt lớp 1.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Hệ thống bài tập Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian có đáp án, lời giải chi tiết với phương pháp giải giúp con nắm vững nhiều dạng toán về các số có hai chữ số; cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100; các ngày trong tuần lễ; xem giờ đúng..., đồng thời hệ thống lại toàn bộ kiến thức môn Toán đã học của lớp 1.

Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.